Przemysł wydobywczy należy do tych, w których można najwięcej zarobić, ale również i do takich, w których można najwięcej stracić.…