Kontener morski budowany jest zgodnie ze standardami ISO oraz kryteriami zawartymi w CSC czyli Międzynarodowej Konwencji o Bezpiecznych Kontenerach. W…