Jak jest zbudowany kontener morski?

Możliwość komentowania Jak jest zbudowany kontener morski? została wyłączona
Jak jest zbudowany kontener morski?

Jak jest zbudowany kontener morski? Kontener morski budowany jest zgodnie ze standardami ISO oraz kryteriami zawartymi w CSC czyli Międzynarodowej Konwencji o Bezpiecznych Kontenerach. W dokumentach określone są kryteria bezpieczeństwa oraz minimalne wymagania wytrzymałościowe. 

Kontener morski – podstawowa konstrukcja

Podstawowa konstrukcja kontenera morskiego składa się z ramy, naroży zaczepowych, kieszeni na widły, podłogi, ścian, dachu oraz drzwi. Najpopularniejsze są kontenery stalowe jednak nie jest to jedyny materiał z jakiego może być wykonany kontener.

Kontener morski musi zostać zbudowane w taki sposób aby możliwe było bezpieczne umieszczenie na nim 9 w pełni obciążonych kontenerów. Najpopularniejszymi kontenerami są tak zwane “czterdziestki” oraz “dwudziestki”, których potoczna nazwa wzięła się od ich długości w stopach. Wspomniane kontenery morskie stanowią około 90% wszystkich kontenerów jakie są w użyciu. 

Rama kontenera morskiego

Rama kontenera morskiego zbudowana jest z profili stalowych. W skład ramy wchodzą 4 słupki narożne, 2 belki wzdłużne górne, 2 belki poprzeczne górne, 2 belki wzdłużne dolne oraz 2 belki poprzeczne dolne. Prostopadle do dolnych belek wzdłużnych wbudowane są żebra poprzeczne stanowiące podstawę dla podłogi kontenera. W podłodze może również być wbudowany specjalny tunel, który nazywany jest gęsią szyją. Tunel ten odpowiada za obniżenie całkowitej wysokości naczepy kontenerowej z kontenerem włącznie. Gęsią szyję spotkać można w kontenerach 40 stopowych i większych.

Naroża zaczepowe w kontenerze morskim

Naroża zaczepowe wspawane są w narożnikach ramy kontenera morskiego. Cztery górne naroża pozwalają załadować lub rozładować kontener, natomiast cztery dolne naroża umożliwiają zamocowanie oraz zabezpieczenie kontenera morskiego umiejscowionego na statku, na wagonie lub też na naczepie. Naroża zaczepowe są wbudowane w konstrukcję ramy, tak aby wystawały od 6 do 17 mm względem powierzchni dachu oraz podstawy, a w związku z pełnioną rolą naroża wykonane muszą zostać ze stali wzmocnionej. 

Podłoga, dach i ściany kontenera morskiego

Kontenery morskie muszą być szczelne i zapewniać odpowiednią ochronę przewożonych towarów, które nie rzadko są wrażliwe na warunki atmosferyczne. Wnętrze kontenera musi pozostać suche w związku z czym przeprowadza się testy polegające na skierowaniu strumienia wody o ciśnieniu 1 bara na odpowiednie powierzchnie kontenera.

Dach i ściany zrobione są z blachy trapezowej której grubość wynosi 1,5 mm, natomiast podłoga wykonana jest ze sklejki kontenerowej której grubość oscyluje między 25 a 30 mm, czasami wykorzystywane są również deski.

W narożnikach ścian można spotkać kratki wentylacyjne, które nie pozwalają na przedostawanie się wody do środka, a pozwalają na wymianę powietrza jednocześnie zapobiegając kondensacji pary wodnej. W związki z tym, że to rama przyjmuje na siebie całe obciążenie, dach na powierzchni 0,18 m2 powinien wytrzymać obciążenie 300 kg. Dzięki temu na dachu mogą znaleźć się w jednym miejscu dwie osoby, którym zlecono wykonanie prac serwisowych lub zaczepienie haków dźwigu.

Drzwi w kontenerze morskim

Dwuskrzydłowe drzwi znajdują się zazwyczaj na krótkiej ścianie jednak czasami można spotkać dodatkowe drzwi na bocznych ścianach jak i na krótkiej ścianie. Drzwi uszczelniane są za pomocą gumowych uszczelek, a zamykanie i otwieranie drzwi możliwe jest dzięki zamknięciach kontenerowych, które składają się z rygli, drążków, obejm, rączek oraz zamknięcia celnego.

Zawiasy oraz gniazda rygli przyspawane są do ramy. Na drzwiach umieszczane są też tabliczki oraz naklejki w celu odpowiedniego oznakowania kontenera morskiego.

Kieszenie na widły w kontenerze morskim

Kieszenie na widły można spotkać w kontenerach 20 stopowych i mniejszych. Są to otwory w belkach dolnych dzięki którym pusty kontener morski można podnieść za pomocą wózka widłowego. Jednak aby nie doszło do uszkodzenia kontenera widły wózka widłowego muszą być równe szerokości kontenera natomiast rozstaw i wielkość kieszeni są określone przez normy ISO. 

Wymiary kontenerów morskich

Wymiary kontenerów morskich jak również masa brutto kontenerów została określona w międzynarodowej normie ISO 668 Series 1 freight containers – Classification, dimensions and ratings. Zgodnie z normą ISO podstawą wymiarowania jest kontener o długości 40 stóp tj. 12 192 mm. Inne długości ustalane są w taki sposób, że moduł o długości 40 stóp dzieli się na mniejsze moduły z zastrzeżeniem, że pomiędzy każdym modułem musi znaleźć się odstęp wynoszący 76 mm czyli 3 cale.

Każdy kontener ma swój ustalony symbol. Zatem kontener morski z symbolem 1A to kontener o długości 40 stóp, następnie symbol 1B ma kontener o długości 30 stóp, 1C wiąże się z długością 20 stóp oraz 1D czyli kontener o długości 10 stóp. Można spotkać również kontenery niestandardowe takie jak kontener morski o symbolu 1E o długości 45 stóp charakteryzujący się dodatkowym kompletem naroży zaczepowych w rozstawie kontenera o długości 40 stóp.

Typowe kontenery morskie mają 8 stóp szerokości tj. 2438 mm natomiast rozstaw naroży dla takich kontenerów wynosi 2259 mm. Szerokość kontenerów może być większa jednak rozstaw naroży pozostaje ten sam.

Wysokość kontenerów morskich określona jest przez normę ISO i zawarta jest w symbolu danego kontenera poprzez powtórzenie litery. Zatem czterdziestka o symbolu 1A będzie miała 2438mm wysokości, 1AA – 2591mm wysokości, a symbol 1AAA będzie wiązał się z 2896 mm wysokości. Kontenery morskie o wysokości 2438 mm są bardzo rzadko spotykane.

angielski niemiecki francuski hiszpański