Księgowość uproszczona – co to jest ?

Możliwość komentowania Księgowość uproszczona – co to jest ? została wyłączona
Księgowość uproszczona – co to jest ?

Decydując się na założenie działalności gospodarczej należy pamiętać o tym, że każdy przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia księgowości swojej firmy. Wybór najlepszej i najkorzystniejszej formy opodatkowania nie jest łatwy. Istnieją dwa podstawowe rodzaje księgowości, według których przedsiębiorca może się rozliczać – są to uproszczona księgowość oraz pełna księgowość. Różnią się one pod pod względem zasad i obowiązków jakie każda z nich nakłada na właściciela firmy oraz stopniem trudności w prowadzeniu.

Księgowość uproszczona – co to jest?

Księgowość uproszczona zwana inaczej małą księgowością jest to forma prowadzenia rachunków, na którą mogą zdecydować się osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne, a także spółki partnerskie. Warunkiem, który trzeba spełnić by móc stosować tę formę rozliczania się z urzędem skarbowym jest fakt uzyskania w poprzednim roku obrotowym przychodów mniejszych niż 2 miliony euro m. in. ze sprzedaży towarów i usług. Chcąc sprawdzić czy przekraczamy kwotę limitu należy pomnożyć kwotę przychodu przez średni kurs euro ogłoszony przez NBP na dzień 30 września poprzedzający rok obrotowy. Jeśli limit ten zostanie przekroczony ustawodawca wymaga prowadzenia pełnej księgowości. Małej księgowości nie mogą także stosować spółki kapitałowe oraz spółki osób prawnych, które mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych bez względu na obroty.

Księgowość uproszczona – samodzielnie czy biuro księgowe?

Na tę formę prowadzenia księgowości decyduje się wielu właścicieli firm ponieważ jest ona znacznie prostsza niż pełna księgowość. Jeśli firma jest niewielka bądź jest to jednoosobowa działalność przedsiębiorca może nawet prowadzić księgowość samodzielnie. W przypadku większych firm, zatrudniających pracowników lub wtedy, gdy właściciel nie ma potrzebnej wiedzy i nie czuje się na siłach, może zdecydować się na zatrudnienie księgowej https://skwp.krakow.pl/stowarzyszenie/certyfikacja-zawodu-ksiegowego/ w firmie lub podpisać umowę z biurem zajmującym się doradztwem księgowym, które zajmie się obsługą kompleksowo – zarówno pod względem księgowości, jak i kadrowo-płacową.

Księgowość uproszczona – na czym to polega?

W ramach małej księgowości przedsiębiorca ma możliwość prowadzenia:

  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  • karty podatkowej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (w skrócie PKPiR) jest najbardziej popularnym sposobem prowadzenia księgowości, zwłaszcza wśród małych działalności. Polega na ścisłym i skrupulatnym zapisywaniu przychodów, zakupów towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów w odpowiednich kolumnach. Na koniec miesiąca należy je wszystkie podsumować, a podatek wyliczany jest od dochodu. Jeśli firma nie generuje żadnych przychodów – nie płaci podatku. Dokładne wytyczne o tym jak powinna wyglądać i co zawierać formułuje rozporządzenie ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Kilka lat temu był prawny obowiązek zgłaszania do urzędu skarbowego fakt prowadzenia PKPiR, ale został on zniesiony w 2018 roku.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest nieco mniej popularną formą prowadzenia księgowości bowiem nie dla każdego jest korzystny i nie każde przedsiębiorstwo może skorzystać z tego sposobu opodatkowania. Działalności między innymi takie jak apteki, lombardy, kantory czy też firmy prowadzone wspólnie przez małżonków są wyłączone i nie mogą prowadzić księgowości w tej formie. Mając ryczałt ewidencjonowany w przeciwieństwie do księgi przychodów i rozchodów obliczamy podatek od przychodu, a nie od dochodu. Stawka ryczałtu może wynosić 3%, 5,5%, 8,5%, 17% lub 20% i jest uzależniona od rodzaju wykonywanej działalności. W przypadku tej formy opodatkowania koszty nie mają znaczenia i nie są brane pod uwagę, co nie dla każdego przedsiębiorcy jest opłacalne.

Karta podatkowa jest jedną z najprostszych form opodatkowania. Podobnie jak w przypadku ryczałtu, nie każdy może z niej skorzystać. Firma, która chce się rozliczać za pomocą karty podatkowej powinna złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego. W przeciwieństwie do poprzednich form w przypadku karty podatkowej przedsiębiorca nie jest w stanie samodzielnie wyliczyć wysokości podatku. Miesięczny podatek określa naczelnik urzędu skarbowego, który bierze pod uwagę takie dane jak rodzaj prowadzonej działalności i jej zakres, liczba osób zatrudnionych czy też ilość mieszkańców danej miejscowości. Wadą tego sposobu jest fakt, że podatek należy zapłacić nawet wtedy, gdy firma ma kłopoty finansowe i nie osiąga przychodów.

Zarówno w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego, jak i karty podatkowej przedsiębiorca, który chce się rozliczać za ich pomocą od samego początku, może to zaznaczyć we wniosku CEiDG składanego przy okazji zakładania firmy. Jeśli natomiast do tej pory stosowaliśmy inną formę, a teraz chcemy ją zmienić, to wówczas należy złożyć wniosek do urzędu skarbowego najpóźniej do 20-stycznia roku podatkowego.

Oprócz powyższych form, przedsiębiorca w zależności od tego czym się zajmuje oraz czy jest czynnym podatnikiem VAT czy też nie, może być również zobowiązany do prowadzenia dodatkowych ewidencji takich jak: rejestry zakupów i sprzedaży VAT, ewidencja wyposażenia, ewidencja środków trwałych czy ewidencja przebiegu pojazdu.

Księgowość uproszczona jest prostą formą prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwie. Jej zaletą jest to, że można prowadzić ją samodzielnie ręcznie bądź przy pomocy programów komputerowych, a nawet online. Księgowość w tej formie może poprowadzić dla nas również firma księgowa https://skwp.krakow.pl/, która zatrudnia profesjonalistów. Decydując się na korzystanie z usług biur świadczących doradztwo księgowe https://skwp.krakow.pl/stowarzyszenie/stowarzyszenie-ksiegowych-w-polsce-oddzial-okregowy-w-krakowie/dobre-praktyki-w-szkoleniu-i-doradztwie/ koszty będą mniejsze niż w przypadku pełnej księgowości. Wadą tego rodzaju księgowości jest fakt, że nie każdy może z niej skorzystać oraz to, że w przeciwieństwie do pełnej księgowości mamy ograniczoną możliwość przeprowadzania większych analiz ekonomicznych. Musimy także pamiętać by na bieżąco aktualizować wiedzę jeśli chcemy prowadzić księgowość sami.