Proces rozpoznawania złoża

Możliwość komentowania Proces rozpoznawania złoża została wyłączona
Proces rozpoznawania złoża

Przemysł wydobywczy należy do tych, w których można najwięcej zarobić, ale również i do takich, w których można najwięcej stracić. Z tego powodu wielu ludzi chce w tym sektorze pracować, ale z drugiej strony nie każdy z nich może. W tej gałęzi gospodarki bardzo szybko bowiem weryfikuje się osoby pod względem predyspozycji osobowościowych oraz pod kątem fachowej wiedzy. Samo wydobycie to również nie jest prosty, a raczej złożony proces, dlatego potrzebne jest do jego realizacji, posiadanie zatrudnionych dobrych fachowców z wielu dziedzin.

Rozpoznawanie złóż

Rozpoznawanie złóż surowców mineralnych, należy do najbardziej istotnego zagadnienia, jakie wchodzi w skład długiego procesu decyzyjnego, którego finalnym etapem, jest wydanie decyzji o eksploatowaniu lub nie, interesującego złoża. Rozpoznawanie złóż jest bardzo istotne, ponieważ od dobrej analizy złoża zależy w dużej mierze cała masa innych decyzji, które ostatecznie zadecydują o tym, czy wydobycie będzie opłacalne. Kiedy lokalizujemy złoże, robią to przede wszystkim geologowie górniczy. Rozpoznawanie złóż to również jest ich działka. Generalnie proces rozpoznania złoża jest również dość złożony, ale w skrócie można go opisać dość prosto. Proces ten ma na celu określenie, czy całościowe koszta wydobycia minerału będą mniejsze, niż jego aktualna cena rynkowa, która oczywiście również podlega zmianie cały czas.

Rozpoznawanie złóż pod kątem zawartości interesujących nas minerałów i surowców

Kiedy geolog trafi na złoże, musi określić jego zasoby. W tym celu wykonuje się wiele odwiertów na różne głębokości. Dzięki temu można określić między innymi to, jak głęboko złoże jest położone, czy jest położone na mniej więcej tej samej głębokości, czy na przykład nie schodzi coraz bardziej w głąb ziemi. Do ważnych rzeczy zaliczamy również określenie zarówno średniej zawartości poszukiwanych dóbr, jak i ich lokalnych gęstości. Jest to niezwykle istotne.

Ciekawym aspektem problematycznego złoża, które może naprawdę przyprawić ból głowy osoby decydujące o rozpoczęciu inwestycji, jest złoże, którego średnia zawartość istotnych pierwiastków gwarantuje wydobycie nieco powyżej granicy opłacalności. Dodatkowym problemem jest to, że bardziej zasobne części rudy znajdują się zdecydowanie głębiej, natomiast tańsze w wydobyciu i położone płycej, są rudami znacznie uboższymi. W takiej sytuacji delikatny spadek ceny wydobywanego minerału na giełdach światowych może sprawić, że cała inwestycja zacznie przynosić straty.

Rozpoznawanie złóż pod kątem ich przydatności w przyszłości

Ludzka cywilizacja od wieków eksploatuje wiele pierwiastków, które są zazwyczaj uwięzione w różnych minerałach. Ostatnie dwa stulecia są pod tym kątem rekordowe, a tempo eksploatacji surowców naturalnych sprawiło, że tych mamy coraz mniej. Z tego tez powodu ceny wielu minerałów idą mocno w górę. Z tego też powodu korporacje wydobywcze szukają złóż nie tylko takich, które pozwolą na opłacalne wydobycie obecnie, ale i takich, które teraz są nieopłacalne, ale za parę lub kilkanaście lat, mogą się okazać żyłą złota. Jak wspomniano wcześniej, decydującym czynnikiem o tym, czy wydobycie będzie możliwe, jest cena surowca na giełdach surowców na świecie. Bardzo często z tego powodu, rozpoznawanie złóż odbywa się ponownie na obszarach, gdzie już wcześniej dany surowiec był eksploatowany. Kopalnie lub odwierty zostały jednak porzucone, ponieważ nie były w minionych latach opłacalne (z powodu relatywnie niskiej ceny na giełdzie wydobywanego minerału, lub z powodu ograniczeń ówczesnej technologii). Obecnie często wraca się na takie “brown fieldy”, ponieważ wydobycie znów jest opłacalne, lub powstała lepsza technologia wydobywcza. Zazwyczaj trzeba jednak z powrotem oszacować zasoby złoża, aby inwestycja okazała się trafioną.

Rozpoznanie złożą pod kątem chemicznym oraz mineralogicznym

Większość pierwiastków występuje w postaci związanej z innymi. Tego typu złoża tworzą złoża mineralne. Złoże takie może być po wydobyciu przerabiane różnymi metodami, a te zależą w dużej mierze od tego, jakie minerały są w nim zawarte. Czasem poszukiwany pierwiastek np. żelazo może występować w jednym złożu w postaci dwóch minerałów i prosty proces obróbki rudy, będzie w stanie wydobyć żelazo tylko z jednego z nich. W takiej sytuacji musimy zdecydować, czy lepiej jest proces tani i prosty takim zostawić, godząc się na mniejszy uzysk z wydobycia, czy zastosować dodatkowe procesy technologiczne, które podniosą koszt obróbki, ale zwiększą też uzysk. Skład chemiczny złoża może być również bardzo istotny z punktu widzenia zawartości pierwiastków toksycznych lub szkodliwych. Do jednych z bardziej powszechnych, acz niepożądanych zanieczyszczeń należy arsen i jego związki. Pierwiastek ten jest dla ludzi niezwykle szkodliwy, a obróbka rudy z domieszką arsenu metodami pirometalurgicznymi jest niezwykle szkodliwa, zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska naturalnego. Również takie rzeczy trzeba brać pod uwagę, ponieważ technologie inne niż ogniowe są oczywiście dostępne, ale niekoniecznie będą opłacalne do przerobu danego złoża.